THÔNG BÁO “V/v Tuyển sinh lớp 6; tập trung học sinh lớp 7,8,9; Họp HĐSP"

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của ngành GD – ĐT các cấp, nay nhà trường thông báo đến phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã Tam Xuân 2 kế hoạch tuyển sinh và lịch tập trung học sinh năm học 2015 – 2016 như sau :
 PHÒNG GD-ĐT NÚI THÀNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 01/2015/TB.CVA
                                                                    Tam Xuân II, ngày 24 tháng 07 năm 2015
 
THÔNG BÁO
“V/v Tuyển sinh lớp 6; tập trung học sinh lớp 7,8,9; Họp HĐSP
Năm học 2015 – 2016”
 
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của ngành GD – ĐT các cấp, nay nhà trường thông báo đến phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã Tam Xuân 2 kế hoạch tuyển sinh và lịch tập trung học sinh năm học 2015 – 2016 như sau :
1/ Tuyển sinh lớp 6 : Từ ngày 03 – 10/8/2015
Đối tượng: Học sinh học hết chương trình lớp 5 bậc tiểu học đã được công nhận tốt nghiệp.
Hồ sơ nhập học :
+ Học sinh thuộc địa bàn xã Tam Xuân 2 đã hoàn thành chương trình lớp 5 tại các Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đỗ Thế Chấp hồ sơ đã được chuyển trực tiếp từ Trường Tiểu học lên trường THCS. Phụ huynh có trách nhiệm đến trường THCS Chu Văn An làm thủ tục nhập học, nộp các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và nhận giấy vào lớp cho con em mình.
+ Học sinh các nơi khác có nguyện vọng nhập học: Nộp học bạ bậc tiểu học có xác nhận của nhà trường đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học, giấy khai sinh hợp lệ và các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
Thời gian nộp hồ sơ : Từ ngày 3/8/2015 đến ngày 8/8/2015 (nộp vào các buổi sáng, từ 7h30 đến 10h30).
Các khoản nộp đầu năm (Tạm thu): 817.700 (Tám trăm mười bảy nghìn bảy trăm đồng) (Có bảng kê chi tiết tại trường)
Địa điểm nộp hồ sơ : Tại văn phòng trường THCS Chu Văn An.
2/ Ngày tập trung học sinh các lớp 7,8,9:  Buổi sáng,  ngày 03/08/2015.
          Nhà trường sẽ phổ biến chi tiết lịch lịch ôn tập, thi lên lớp, lao động, học tập trong buổi tập trung.
Đề nghị các bậc phụ huynh và học sinh toàn trường thực hiện tinh thần thông báo này. Mọi sự chậm trễ nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
3/ Họp Hội đồng sư phạm:  
 Mời thầy cô giáo, cán bộ nhân viên họp HĐSP lúc 8h00 ngày 03/8/2015. Đối với thầy cô giáo có làm công tác chủ nhiệm lớp năm học 2014 – 2015 có mặt lúc 7h00 để điều hành học sinh.
 
                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                         NGUYỄN TẤN HÙNG