THÔNG BÁO: VỀ VIỆC HỌP HĐSP TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 108

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Núi Thành về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chế, Hiệu trưởng nhà trường thông báo mời toàn thể CB,GV,NV đúng vào lúc 8h00 ngày thứ hai 13/7/2015 tập trung về trường để nghe phổ biến, triển khai thực hiện nghị định. Đây là cuộc họp rất quan trọng, đề nghị CB-VC nhà trường tham dự đầy đủ, đúng thời gian. Rất mong các thầy cô giáo đọc thông báo nầy thông tin kịp thời đến đồng nghiệp. Trân trọng cảm ơn!
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Núi Thành về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chế, Hiệu trưởng nhà trường thông báo mời toàn thể CB,GV,NV đúng vào lúc 8h00 ngày thứ hai 13/7/2015 tập trung về trường để nghe phổ biến, triển khai thực hiện nghị định. Đây là cuộc họp rất quan trọng, đề nghị CB-VC nhà trường tham dự đầy đủ, đúng thời gian.  
                                  HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN TẤN HÙNG